Jeg har i løpet av de siste 7 år samlet inn en del informasjon om min egen og Regines slekt.

Jeg må innrømme at jeg ikke har sett en eneste kirkebok i løpet av denne tiden.Mesteparten av informasjonen har jeg fått skriftlig og muntlig fra slektninger, resten har jeg funnet på Internet (folketellinger, amerikanske slektsbaser og andres slektssider).

Jeg er nå kommet opp i 1350 personer. De fleste aner, men en del 'forgreninger' er lagt inn.

Mine egne aner stammer stort sett fra Gauldalen og  ut langs Trondheimsfjorden på både mor- og fars-siden. Melhus, Horg, Flå, Buvika, Børsa, Orkdal, Lensvika, Ørlandet og Agdenes  med noen små utstikkere til Rennebu, Røros, Dovre, Surnadalen og Bodø. En tur til Tyskland (Magdeburg og Lübeck) blir det også.

Regines slekt kommer sørfra, med fars-siden fra Danmark via Grimstad og Kristiansand til Porsgrunn. Mors-siden kommer fra tykkeste Telemark: Gvarv, Bø og Seljord

I tillegg til våre aner har jeg også registrert alle (?) etterkommerne etter mine oldeforeldre Johan-Arnt og Anne Presthus i forbindelse med et slektstevne i 1995. .

Jeg har også registrert 'Gjessing-slekta', m.a.o. alle (?) personer som jeg fant i Gjessing-boka.

Til registrering, utskrifter og WEB-generering bruker jeg WinFamily. Ellers bruker jeg også PAF for en del oppgaver, og utveksler da data via GED-formatet. Har også en dynamisk versjon av treet som kan ses med Dynamic Family Tree Compiler

Finner du noen felles aner på WEB-sidene, ta kontakt med meg: JarleVa@eunet.no