JarleVærnes hjemmeside

Dette er familiens første forsøk på hjemmeside, som du ser er det store muligheter for forbedringer

Hvis du har noe du skulle ha sagt, kan jeg treffes på adressen:
jarleva@eunet.no
Eller telefon
32 73 55 95