Norsk plantenavn: Fjellfiol
Vitenskaplig:  Viola biflora
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Nedenfor Breesgarden, Oppdal
Dato:
09.06.2010
Voksested:
Fjellsprekk i bekkekløft
Høyde over havet:
UTM: 32V 6941790 N, 0524192 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 62,606086 N, 9,471271 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Volløya, Trondheim
Dato:
28.05.2005
Voksested:
Olderskog
Høyde over havet:
UTM: 32V 7022908 N, 0562062 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,329556 N, 10,239297 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14