Norsk plantenavn: Duehode
Vitenskaplig:  Chelone obliqua
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Voll°ya, Melhus
Dato:
11.10.2014
Voksested:
I kanten av flommarkskog, antakelig kommet inn fra hageutkast.
H°yde over havet:
UTM: 32V 7022728 N, 0562868 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,327800 N, 10,255320 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14