Norsk plantenavn: Skyggesildre
Vitenskaplig:  Saxifraga umbrosa
Lenker: Artskart         
Forvillet hageblomst

Funnsted:
Stokkan, Trondheim
Dato:
24.06.2007
Voksested:
Bergknatt i vegskråning
Høyde over havet:
UTM: 32V 7032170 N, 0574113 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,410359 N, 10,484133 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Lade, Trondheim
Dato:
03.07.2005
Voksested:
Kratt
Høyde over havet:
UTM: 32V 7036745 N, 0573065 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,451622 N, 10,465250 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14