Norsk plantenavn: Hagebergfrue
Vitenskaplig:  Saxifraga hostii
Lenker: Artskart         
Forvillet hageblomst

Funnsted:
Stokkan, Trondheim
Dato:
24.06.2007
Voksested:
Bergknatt i vegskråning
Høyde over havet:
UTM: 32V 7032170 N, 0574113 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,410359 N, 10,484133 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14