Norsk plantenavn: Grønnvier
Vitenskaplig:  Salix phylicifolia
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Ved Jonsvatnet, Trondheim
Dato:
01.06.2005
Voksested:
Fuktig eng
Høyde over havet:
UTM: 32V 7030205 N, 0577115 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,392094 N, 10,543276 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  
Litt usikker her. Kraftig, bred busk med glinsende blader og kvister. Firedelt arr, to støvknapper.


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14