Norsk plantenavn: Istervier
Vitenskaplig:  Salix pentandra
Lenker: Artskart DVF Vår vidunderlige verden         

Funnsted:
Nedre del av Gaula
Dato:
25.05.2005
Voksested:
Elvebredd
Høyde over havet:
UTM: 32V 7022416 N, 0563267 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,324930 N, 10,263159 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  
Hannrakler


Funnsted:
Nedre del av Gaula
Dato:
28.05.2005
Voksested:
Krattskog
Høyde over havet:
UTM: 32V 7022955 N, 0562765 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,329855 N, 10,253350 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  
Hunnrakler


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14