Norsk plantenavn: Vanlig selje
Vitenskaplig:  Salix caprea ssp caprea
Lenker: Artskart DVF NBF         

Funnsted:
Vikaraunet, Trondheim
Dato:
30.04.2004
Voksested:
Skogkant
H°yde over havet:
190
UTM: 32V 7030986 N, 0575309 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,399486 N, 10,507516 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  
Hannrakler


Funnsted:
Vikaraunet, Trondheim
Dato:
13.06.2004
Voksested:
Skogkant
H°yde over havet:
190
UTM: 32V 7030986 N, 0575309 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,399486 N, 10,507516 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Moholt, Trondheim
Dato:
12.06.2005
Voksested:
Skogkant
H°yde over havet:
UTM: 32V 7032987 N, 0571945 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,418133 N, 10,441103 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  
Fr°ull


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14