Norsk plantenavn: Vanlig osp
Vitenskaplig:  Populus tremula
Lenker: Artskart DVF NBF         

Funnsted:
Eberg, Trondheim
Dato:
27.04.2005
Voksested:
Treklynge
H°yde over havet:
UTM: 32V 7032987 N, 0571945 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,418133 N, 10,441103 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Eberg, Trondheim
Dato:
12.06.2005
Voksested:
Treklynge
H°yde over havet:
UTM: 32V 7032987 N, 0571945 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,418133 N, 10,441103 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  
Med unge blader


Funnsted:
Eberg, Trondheim
Dato:
03.07.2005
Voksested:
Treklynge
H°yde over havet:
UTM: 32V 7032987 N, 0571945 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,418133 N, 10,441103 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  
Med utvokste blader


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14