Norsk plantenavn: Kratthumleblom
Vitenskaplig:  Geum urbanum
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Bratsberg, Trondheim
Dato:
29.06.2004
Voksested:
Skogkant
H°yde over havet:
165
UTM: 32V 7025355 N, 0572415 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,349565 N, 10,447063 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14