Norsk plantenavn: Enghumleblom
Vitenskaplig:  Geum rivale
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Draksten, Selbu
Dato:
06.06.2004
Voksested:
Vegkant
H°yde over havet:
209
   
 
   


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14