Norsk plantenavn: Duppesoleie
Vitenskaplig:  Ranunculus aconitifolius
Lenker: Artskart         

Funnsted:
Rotvoll, Trondheim
Dato:
25.05.2006
Voksested:
Skrotemark
H°yde over havet:
   
 
   


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14