Norsk plantenavn: Mannasøtgras
Vitenskaplig:  Glyceria fluitans
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Stavsøra, Trondheim
Dato:
30.07.2006
Voksested:
Elvekant
Høyde over havet:
12
UTM: 32V 7021656 N, 0564060 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,317970 N, 10,278685 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Moholt, Trondheim
Dato:
10.07.2005
Voksested:
Damkant
Høyde over havet:
UTM: 32V 7032555 N, 0571885 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,414270 N, 10,439707 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14