Norsk plantenavn: Myggblom
Vitenskaplig:  Hammarbya paludosa
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Langmyra, Melhus
Dato:
23.08.2013
Voksested:
Fuktig kratt/myr
H°yde over havet:
UTM: 32V 7012690 N, 0570022 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,236410 N, 10,393760 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14