Norsk plantenavn: Knerot
Vitenskaplig:  Goodyera repens
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Ramvikdalen, Snllfjord
Dato:
07.08.2010
Voksested:
Skogkledt ur
Høyde over havet:
UTM: 32V 7044853 N, 0522030 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,531205 N, 9,442995 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Brennberga, Malvik
Dato:
26.07.2006
Voksested:
Tørr furuskog
Høyde over havet:
UTM: 32V 7031653 N, 0591832 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,401599 N, 10,838466 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14