Norsk plantenavn: Marisko
Vitenskaplig:  Cypripedium calceolus
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Melhus
Dato:
01.06.2008
Voksested:
H°yde over havet:
   
 
   


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14