Norsk plantenavn: Stri kråkefot
Vitenskaplig:  Lycopodium annotinum ssp annotinum
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Trånåmyra, Melhus
Dato:
01.08.2007
Voksested:
Åpen skog
Høyde over havet:
UTM: 32V 7000598 N, 0556982 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,130208 N, 10,130037 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14