Norsk plantenavn: Myrsaulauk
Vitenskaplig:  Triglochin palustris
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Eberg, Trondheim
Dato:
19.06.2004
Voksested:
Fuktig eng
H°yde over havet:
89
UTM: 32V 7033016 N, 0571737 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,418436 N, 10,436951 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14