Norsk plantenavn: Byvortemelk
Vitenskaplig:  Euphorbia peplus
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Ramton, Buskerud
Dato:
07.08.2014
Voksested:
Skrotemark
H°yde over havet:
UTM: 32V 6623066 N, 0584636 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 59,736850 N, 10,505530 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14