Norsk plantenavn: Smalsoldogg
Vitenskaplig:  Drosera longifolia
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Middagsfjellet, Aure
Dato:
03.08.2004
Voksested:
Ved myrtjern
H°yde over havet:
304
UTM: 32V 7024945 N, 0494655 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,353181 N, 8,893185 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Funnsted:
Stranda
Dato:
11.08.2004
Voksested:
Ved myrtjern
H°yde over havet:
624
UTM: 32V 6908895 N, 0383585 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 62,293489 N, 6,755432 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14