Norsk plantenavn: Kyst-einstape
Vitenskaplig:  Pteridium aquilinum ssp aquilinum
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Myrland, ┼lesund
Dato:
11.07.2008
Voksested:
Krattskog
H°yde over havet:
UTM: 32V 6925335 N, 0364745 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 62,434565 N, 6,379767 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14