Norsk plantenavn: Sennegras
Vitenskaplig:  Carex vesicaria
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Fornes, Melhus
Dato:
16.06.2007
Voksested:
Sump
H°yde over havet:
UTM: 32V 7010138 N, 0565370 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,214386 N, 10,300166 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14