Norsk plantenavn: Gulstarr
Vitenskaplig:  Carex flava
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Strindamarka, Trondheim
Dato:
20.06.2006
Voksested:
Fuktig eng
H°yde over havet:
UTM: 32V 7030296 N, 0573543 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,393664 N, 10,471862 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14