Norsk plantenavn: Særbustarr
Vitenskaplig:  Carex dioica
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Stabbåsen, Klæbu
Dato:
15.07.2008
Voksested:
Rikmyr
Høyde over havet:
UTM: 32V 7015690 N, 0574198 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,262486 N, 10,478227 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14