Norsk plantenavn: Bekkestjerneblom
Vitenskaplig:  Stellaria alsine
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Strindamarka, Trondheim
Dato:
29.06.2005
Voksested:
Bekkekant
H°yde over havet:
UTM: 32V 7030445 N, 0572895 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,395134 N, 10,458966 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14