Norsk plantenavn: Gullrublom
Vitenskaplig:  Draba alpina
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Sissih°a, Oppdal
Dato:
05.07.2006
Voksested:
Fjelltopp
H°yde over havet:
   
 
   


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14