Norsk plantenavn: Engkarse
Vitenskaplig:  Cardamine pratensis
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Moholt, Trondheim
Dato:
16.05.2004
Voksested:
Skogkant
H°yde over havet:
   
 
   


Funnsted:
Trondheim
Dato:
24.04.2004
Voksested:
H°yde over havet:
   
 
   


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14