Norsk plantenavn: Flekklungeurt
Vitenskaplig:  Pulmonaria affinis
Lenker: Artskart         
Forvillet hageplante

Funnsted:
Eberg, Trondheim
Dato:
28.05.2007
Voksested:
Vegkant
H°yde over havet:
UTM: 32V 7032858 N, 0571330 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,417100 N, 10,428731 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14