Norsk plantenavn: Bakkeforglemmegei
Vitenskaplig:  Myosotis ramosissima
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Byneset, Trondheim
Dato:
30.05.2006
Voksested:
Strandberg
H°yde over havet:
UTM: 32V 7027235 N, 0554335 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 63,369640 N, 10,086499 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14