Norsk plantenavn: Gravmyrt
Vitenskaplig:  Vinca minor
Lenker: Artskart DVF         

Funnsted:
Jel°ya
Dato:
26.04.2007
Voksested:
Skogkant
H°yde over havet:
UTM: 32V 6591504 N, 0592481 E (WGS84)   
Lat./Lon.: 59,451873 N, 10,631229 E
GoogleMaps  
Norge i bilder
  Statkart  


Einars fotoherbarium

Generert 06.02.2017 09:42:14